100 năm trước Trung Quốc tập Kungfu như thế nào

Các phương thức tập luyện võ thuật thay đổi rất nhanh theo thời gian. Nền võ thuật Trung Quốc không những chịu tác động bởi quy luật thời đại đó mà còn có những biến chuyển to lớn vì ảnh hưởng bởi nhiều sự kiện xã hội, lịch sử. 

10 bộ phim Kungfu hay nhất mọi thời đại

Trận thua chóng vánh của Kungfu Thái Lý Phật trước Kickboxing

Dẫu vậy, võ thuật Trung Hoa hiện nay vẫn dựa trên phong cách và nền tảng kỹ thuật cổ điển. Kể từ sau khi chế độ phong kiến hoàn toàn bị xóa sổ đầu thế kỷ 20, võ thuật Trung Quốc bước vào thời kỳ phát triển cực thịnh nhờ nhiều yếu tố phức tạp như sự ảnh  hưởng của các luồng văn hóa phương Tây, tình hình an ninh trật tự kém.

Trong bối cảnh đó, các dòng võ Trung Hoa cổ điển được bảo tồn theo nhiều cách như gắn kết với các hoạt động văn hóa – nghệ thuật. Các lối kỹ thuật, phương thức tập luyện đều được bảo tồn tốt đến mức nhìn lại những kỹ thuật từ thời 1938, chúng ta vẫn thấy vô số nét tương đồng với võ thuật cổ điển Trung Hoa (Wushu) hiện nay.

Phạm Vũ