Hapkido và những kỹ thuật tự vệ tốt nhất

Hapkido  là một môn võ xuất xứ từ Hàn Quốc và có quan hệ gần gủi nhất với Aikido qua những đòn thế quật, bẻ khớp, quăng, cuốn, té… Ngoài quyền, cước và các đòn thế nhiều môn vũ khí được tập luyện và sử dụng trong môn Hapkido, như gậy, tiểu côn, song côn, dây, kiếm, dao găm v.v.. giúp và chuẩn bị cho người tập Hapkido có khả năng dùng mọi thứ vũ khí cho phép để tự vệ khi bất khả kháng như dây thắt lưng, chía khoá, gậy đi đường, dù che. Môn võ này được võ sư Choi Yong-Sool  hệ thống hóa và phát triển từ sau Chiến tranh thế giới thứ II.

Hapkido là môn võ của Hàn Quốc. được liệt vào danh sách những môn võ tự vệ tốt nhất. Cùng xem một vài thế tự vệ cần thiết trong Hapkido.

10301366_776877545679827_5368943726775049074_n 10341448_776877509013164_825683673007070298_n 10341476_776877572346491_8924948143966348022_n

Vũ Bảo (Sưu Tầm)