Mãn nhãn với màn biểu diễn ảo diệu của võ sĩ Aikido

Từ các kỹ thuật khống chế nhẹ nhàng đến các kỹ thuật đánh trả lại khó khăn nhất hay cách đối mặt với các cuộc tấn công của một người hay nhiều người cùng một lúc, võ sĩ Aikido dưới đây đã cho thấy khả năng tự vệ rất hoàn hảo của mình trong bài biểu diễn dưới đây.

TP.HCM tổ chức lớp Aikido chống giật tài sản
Kỹ thuật Aikido tự vệ khi bị nắm hai tay

Chí Tuyên