Những kỹ thuật tấn công và phòng thủ cơ bản của Boxing

Quyền Anh chỉ sử dụng các đòn đấm để tấn công, bao gồm: Đấm thẳng, đấm móc ngang và đấm móc lên (đấm xốc) chia ra hai tay trái và phải.

Đấm thẳng tay trái
Đấm thẳng tay trái
Đấm móc ngang tay phải - phản đòn bằng cú móc ngang tay phải
Đấm móc ngang tay phải – phản đòn bằng cú móc ngang tay phải
Đấm móc ngang tay trái
Đấm móc ngang tay trái
Đấm xốc tay phải
Đấm xốc tay phải
Đấm xốc tay trái – trong cự li gần
Đấm xốc tay trái – trong cự li gần
Móc ngang phản đòn
Móc ngang phản đòn
Đấm xốc tay trái
Đấm xốc tay trái

Phòng thủ

Lách người phản đòn
Lách người phản đòn
Lặn tránh đòn
Lặn tránh đòn
Dùng cánh tay đỡ đòn
Dùng cánh tay đỡ đòn
Dùng găng đỡ đòn - Bo găng
Dùng găng đỡ đòn – Bo găng
Ôm người đối phương
Ôm người đối phương
Di chuyển ra ngoài tầm đánh của đối thủ
Di chuyển ra ngoài tầm đánh của đối thủ
Đè đòn và lập tức phản đòn
Đè đòn và lập tức phản đòn

Tô Thiện (sưu tầm)