Video: Võ sư Leo Au Yeung hướng dẫn Vịnh Xuân

Xuất hiện trong buổi giảng dạy Vịnh Xuân tại TP.HCM, võ sư Leo Au Yeung đã hướng dẫn nhiều kỹ thuật Vịnh Xuân độc đáo.

VoThuat.vn