Thi thăng đai Vovinam 5 tỉnh Miền Trung.

Trong 2 ngày 27 và 28 tháng 12 năm 2014, tại Nhà Văn hóa Lao động thành phố Đà Nẵng đã diễn ra kỳ thi thăng cấp Trung đẳng Vovinam Việt Võ Đạo cho môn sinh 5 tỉnh thuộc khu vực Miền Trung gồm: Ninh Thuận, Gia Lai, Quảng Ngãi, Quảng Nam và TP Đà Nẵng.
Gần 100 thí sinh đã về tham dự kỳ thi này dưới sự giám sát của VS Nguyễn Văn Chiếu, Chánh Chưởng quản Môn phái kiêm Phó Chủ tịch và Tổng Thư ký Liên đoàn Vovinam Việt Nam.
VS Nguyễn Công Hóa được phân công làm Chánh Chủ khảo cho kỳ thi này.
Với 71 thí sinh thi lên cấp Hoàng đai, 16 thí sinh lên cấp Hoàng đai I, 8 thí sinh lên cấp Hoàng đai II và 1 thí sinh lên cấp Hoàng đai III
Võ sư Trần Tấn Vũ, người có công khai phá Vovinam Đà Nẵng hồi đầu thập niên 70 của thế kỹ trước cũng được mời về tham dự.
Kết hợp kỳ thi thăng cấp này còn có buổi tập huấn chuyên môn cho các thí sinh cấp Hoàng đai do VS Huỳnh Khắc Nguyên đảm trách.

Quang cảnh của kỳ thi thăng cấp Vovinam 5 tỉnh Miền Trung
Quang cảnh của kỳ thi thăng cấp Vovinam 5 tỉnh Miền Trung
Thí sinh Vovinam 5 tỉnh Miền Trung tham gia kỳ thi
Thí sinh Vovinam 5 tỉnh Miền Trung tham gia kỳ thi

Hai Duong