10 bài tập cho cơ tay sau săn chắc hoàn hảo

Với những động tác đa dạng, video dưới đây sẽ bổ sung cho bạn thêm 10 động tác giúp cơ tay sau phát triển hoàn hảo. Bên cạnh đó, các bài tập này phối hợp với bài tập cơ tay trước, cơ vai sẽ giúp cho cơ tay của bạn mạnh mẽ, cân đối và toàn diện.

Những bài tập cho cơ tay sau
Bài Yoga cho vai thon và bắp tay săn chắc

Đăng Huy tổng hợp