8 bài tập cơ bụng cơ bản và hiệu quả

Trong video ngày hôm nay, bạn sẽ được hướng dẫn cách thực hiện các động rèn luyện cơ bụng cơ bản và hiệu quả. Bạn có thể thực hiện các bài tập này ngay tại nhà mà không cần đến bất cứ một dụng cụ tập luyện nào.

Bài tập cơ bụng 4 phút dành cho cả nam và nữ
Chào ngày mới với bài tập tạ buổi sáng

Các bài tập gồm:

1. Heel Touch – động tác chạm gót chân

2. Single Knee Raise Crunch – động tác co đầu gối gập người

3. Reach Through – với người

4. Wide Toe Touch – động tác nâng chân chạm đầu ngón chân

5. Starfish Crunch – động tác vươn người tay chạm chân

6. Windmill – đảo chân bên

Tập các động tác từ 1 đến 6 trong hai vòng tập, mỗi bài tập kéo dài 30 giây.

7. Plank – chống đẩy tĩnh

8. Side Plank – chống đẩy tĩnh nghiêng người

Tập 1 vòng tập, mỗi động tác 30 giây.

Video hướng dẫn thực hiện 

Trung Dũng