Bài Tabata toàn thân nâng cao thử thách sức mạnh

Khi bạn đã tập luyện quen với những động tác cơ bản thì 8 động tác trong video giới thiệu sau đây chắc chắn sẽ làm bạn phải toát mồ hôi. Hơn nữa, với phương pháp Tabata này sẽ giúp bạn nâng cao thể lực rất hiệu quả.

4 động tác tập cơ vai với tạ Kettlebell
Bổ sung 6 động tác nâng cao tập cơ ngực trên

Động tác 1: Hít dây

Động tác 2: Deadlift

Động tác 3: Hít xà đơn

Động tác 4: Ngồi kéo máy tạ

Động tác 5: Deadlift overhead (Kéo tạ từ sàn lên qua đầu)

Động tác 6: Chống đẩy kết hợp nhảy cao

Động tác 7: Nhảy cao lên hộp

Động tác 8: Khiêng bánh tạ và xuống tấn tách

Nhắc bạn: Bạn sẽ thực hiện mỗi động tác trong 20 giây và nghỉ 10 giây giữa các động tác, như vậy, với 8 động tác bạn chỉ dành ra 4 phút tập luyện.

Video hướng dẫn thực hiện

Đăng Huy