Các bài tập cho cơ bụng và thân ngoài trời cực hữu hiệu

Để có được một cơ thể mơ ước đâu phải đơn giản, tuy nhiên, chúng cũng không quá khó đến mức khiến bạn phải “tuyệt vọng”. Trong video dưới đây, bạn sẽ được giới thiệu các bài tập hiệu quả nhất giúp bạn tác động dễ dàng hơn đến phần cơ bụng và thân.

Bài tập đơn giản cho cơ vai tại nhà
Các bài tập khởi động trước khi nâng tạ (phần 2)

2

Các bài tập dưới đây không yêu cầu bạn phải sử dụng bất cứ thiết bị nào của phòng Gym.

  • Hanging Leg Raise kết hợp với đưa chân tới xà. (6 – 12 rep, 3 – 5 set)
  • Hanging Knee Raise, một dạng biến đổi của bài tập 1. (6 – 12 rep, 3 – 5 set)
  • Flutter Kick và Dragon Flag Flutter Kick dạng biến đổi (5 set giữ tối đa) (chú ý với bài tập Dragon Flag kick, ngừng tập ngay khi cảm thấy đau).
  • Hanging Diagonal Leg Raise kết hợp với chân tới xà (5 – 8 rep mỗi bên, 3 – 5 set)
  • Jack Knives và các dạng biến thể (8 – 15 rep, 3 – 5 set)
  • Hanging Oblique/Side Raise (4 – 8 rep mỗi bên, 3 – 5 set)
  • Plank Elbow to Knee Cross (5 – 10 rep mỗi bên, 3 – 5 set)

Trung Dũng