Đòn tự vệ khi bị đấm vào mặt

Đòn số 1 : Bạch Xà Xuyên Hoa

Nam và Nữ đang đứng đối diện nhau. Bất thình lình, Nam bước chân phải tới, để tung thẳng quả đấm tay phải vào mặt Nữ. Lập tức, Nữ bước lật ngang chân trái tới và rùn người xuống thành nữ tự vấn ( Tấn chữ Nữ ) để tránh đòn của Nam, đồng thời đấm tay phải vào hông trái của Nam. Đoạn đá luôn vào chân phải của Nam.

Đòn số 2 : Võ Hầu Thượng Đỉnh

Nam và Nữ đang đứng đối diện nhau. Bất thình lình, Nam bước chân phải tới, để tung thẳng quả đấm tay phải vào mặt Nữ – lập tức, Nữ bước chân trái hơi xéo tới, sát mình Nam, đồng thời bắt tay hầu phải, để vuốt theo quả đấm của Nam. Còn tay trái thì chộp vai Nam, để lên gối vào ngực Nam.

IMG_5159

Đòn số 3 : Hầu Nhân Nhập Động

Nam và Nữ đang đứng đối diện nhau. Bất thình lình, Nam bước chân phải tới, để tung thẳng quả đấm tay phải vào mặt Nữ – nhanh như chớp, Nữ bước chân phải tới, để lật mình tiến sát Nam, đồng thời úp bàn tay phải qua trái để đỡ đòn, và dương chỏ tới luôn, để xắn mạnh vào ngực Nam.

Đòn số 4 : Thiết Chỉ Dương Hầu

Nam và Nữ đang đứng đối diện nhau. Bất thình lình, Nam bước chân trái tới, để tung thẳng quả đấm tay trái vào mặt Nữ – lập tức Nữ bước chân trái tới, móc vào chân trái Nam, đồng thời úp bàn tay trái qua phải, để dè quả đấm của Nam, còn tay phải thì xỉa ngửa vào cổ của Nam.

Đòn số 5 : Tảo Phong Độc Bước

Nam và Nữ đang đứng đối diện nhau. Bất thình lình, Nam bước chân phải tới, để tung thẳng quả đấm tay phải vào mặt Nữ, – lập tức nữ bước chân phải lót tới, , sau chân trái ( chân chữ nữ ) đồng thời tay trái chụp cổ. tay phải bắt quả đấm của Nam, để phan ống chân trái vào bụng Nam.

Theo Sổ tay Võ Thuật