Kỹ thuật Krav Maga cho bạn nữ khi bị tấn công bất ngờ

Kỹ thuật Krav Maga bao gồm các đòn đấm đá quăng vật bẻ xiết…, vũ khí, và cả những huấn luyện tâm lý. Krav Maga chủ trương lợi dụng những phản xạ tự nhiên có sẵn trong mỗi người, và lợi dụng cả tâm lý hoảng hốt sợ hãi sao cho có lợi nhất trong việc phòng thủ và tấn công.

VoThuat.vn xin chia sẻ một đoạn clip hướng dẫn tự vệ bằng kỹ thuật Krav Maga cho các bạn nữ trong những tình huống bất ngờ bị tấn công từ phía sau và bị khống chế bằng súng.

https://vimeo.com/121354559

Quang Bình (Sưu tầm)