Trải nghiêm buổi tập cơ bắp của một tay đấm Boxing

Nhanh hơn, mạnh hơn, các bài tập cơ bắp của một tay đấm Boxing là vô cùng khắc nghiệt và ở tần suất cao. Hãy cùng thu thập thêm cho mình những bài tập mới, độc đáo và hiệu quả để có những phẩm chất thể lực như một đấu sĩ thật thụ.

Say sưa với “võ say”- hầu tửu quyền của Thành Long
Khi các kỹ năng Muay Thai được tái hiện trên Video Game

Đăng Huy tổng hợp