Mỗi ngày 1 kỹ thuật Aikido: Đòn Kaiten Nage

Kaiten Nage hay còn gọi là xoay trục bánh xe là đòn thế mà Tori sẽ ném Uke khi đã khống chế phần cổ và cánh tay. Mấu chốt của kỹ thuật này chính là việc làm Uke mất thăng bằng, xoay Tenkan, giữ được 1 cánh tay và cổ của Uke trước khi ném đi theo hướng mà Tori mong muốn.

Mỗi ngày 1 kỹ thuật Aikido: đòn Koshi Nage
Mỗi ngày 1 kỹ thuật Aikido: Đòn Udekime Nage

Đăng Huy