Những phán quyết sai lầm của trọng tài trong lịch sử MMA

Trọng tài là người cầm cân nảy mực, điều khiển trận đấu mà mình được giao. Là người thông báo cho tất cả mọi người biết rằng ai là người chiến thắng trong trận đấu. Tuy nhiên, những vị trọng tài sao đây lại không làm đúng nhiệm vụ của mình khi công bố phần thắng thuộc về người xứng đáng thua, mà phần thua thuộc về người thắng.

Huỳnh Chánh