Lý Tiểu Long – người làm thế giới biết đến võ thuật Trung Hoa

Tiếp theo 5 kì trước: VoThuat.vn tiếp tục giới thiệu với quý bạn đọc series phim tài liệu nhiều kì “I am Bruce Lee”.

>>> Phim tài liệu “I Am Bruce Lee” kỳ 1 <<<

>>> Phim tài liệu “I Am Bruce Lee” kỳ 2 <<<

>>> Phim tài liệu “I Am Bruce Lee” kỳ 3 <<<

>>> Phim tài liệu “I Am Bruce Lee” kỳ 4 <<<

>>> Phim tài liệu “I Am Bruce Lee” kỳ 5 <<<

Ở kỳ này, chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi quá trình Lý Tiểu Long làm những bộ phim đem lại tên tuổi của anh trên bầu trời Hollywood: The way of the dragon, The Game of Death

Chính Lý Tiểu Long là người đã mang tinh hoa của võ thuật Trung Quốc đến với điện ảnh Hollywood và qua đó lan tỏa truyền rộng đi khắp thế giới. Chính ông đã xóa tan đi cái kì thị một người châu Á đóng phim tại Hollywood mà trước đó chưa một ai có thể làm được

Cùng VoThuat.vn theo giỏi tiếp tục kì 6 cuả phim tài liệu: “I am Bruce Lee” 

Tô Thiện