Âm dương là cái gốc của y học cổ truyền

Âm Dương nhắc nhở chúng ta rằng các lực đối lập dường như vừa tiết chế lẫn nhau đồng thời cũng vừa phụ thuộc lẫn nhau trong thế giới tự nhiên. Tìm hiểu sơ bộ về Âm Dương trong Võ cổ truyền Võ Cổ Truyền – Ý nghĩ biểu của biểu tượng Âm Dương Cân

Đọc tiếp →Tìm hiểu sơ bộ về Âm Dương trong Võ cổ truyền

Về phạm trù “Âm – Dương”, trong sách Từ Hải có ghi: “Một cặp phạm trù của triết học Trung Quốc, ý nghĩa đầu tiên của âm dương là chỉ hướng và lưng của ánh sáng mặt trời, hướng về mặt trời là dương, lưng về mặt trời là âm”. Võ Cổ Truyền – Ý

Đọc tiếp →Võ Cổ Truyền – Ý nghĩ biểu của biểu tượng Âm Dương

Âm Dương có ảnh hưởng đến nhiều phương diện văn hóa truyền thống phương Đông, trong đó có võ cổ truyền. Ý nghĩa màu đai Taekwondo Ý nghĩa 4 màu đai trong bộ môn Vovinam Võ cổ truyền là môn văn hóa truyền thống gắn liền với triết học, nên có câu: “đằng sau võ

Đọc tiếp →