Tonfa – cây nạng của người già hay vũ khí của cảnh sát?

Tonfa hay còn gọi là quải là một vũ khí đặc trưng của người Okinawa. Theo truyền thống nó được làm từ gỗ sồi đỏ và sử dụng thành từng cặp hai cái trong khi chiến đấu.  Lịch sử của Tonfa Nguồn gốc của quải cho đến nay vẫn còn gây tranh cãi, tuy nhiên nhiều

Đọc tiếp →