18 loại binh khí trong võ cổ truyền Việt Nam

Binh Khí Võ Cổ Truyền Gồm 18 môn tương ứng với 18 món binh khí: côn, kiếm, đao, thương, giáo, kích, xà mâu, đinh ba, bồ cào, thiết bản, song tô, song xỉ, song câu, bút, phủ (búa), chuỳ, cung tên, lăn khiên. > Kiếm – binh khí mang khí giới ngắn trong võ thuật

Đọc tiếp →10 thứ đơn giản có thể trở thành vũ khí đáng sợ (kỳ 2)

Nhiều bản nhạc không gây thương tích trên cơ thể người, song chúng nguy hiểm gấp trăm lần bom, đạn vì chúng tấn công thẳng vào tâm trí của binh sĩ. Âm nhạc Không phải mọi vũ khí đều xé thịt và nghiền xương con người. Trên thực tế, những vũ khí đáng sợ nhất

Đọc tiếp →Nhuyễn tiên – hóa giải sức mạnh của các loại binh khí

“Nhuyễn” là mềm, “tiên” là roi, một thứ dùng trong hình phạt ngày xưa để đánh người, roi đánh ngựa gọi là roi trun, roi là đồ binh rèn bằng sắt, thép gọi là thiết tiên. Thuật ngữ “nhuyễn tiên” (tiếng Anh là Soft whip, tiếng Hoa là Bian) dùng chỉ chung cho các loại

Đọc tiếp →