9 câu nói bất hủ của Lý Tiểu Long

Ngoài niềm đam mê dành cho võ thuật, Lý Tiểu Long còn có một niềm đam mê với triết học. Sau đây là những câu nói bất hủ của ông. 4 bài học lãnh đạo mạnh mẽ từ Lý Tiểu Long Những huyền thoại trong cuộc đời Lý Tiểu Long Anh Thư (TH)Top 10 câu nói bất hủ của Tào Tháo

Tào Tháo (155-220), tự là Mạnh Đức là nhà chính trị, quân sự kiệt xuất cuối thời Đông Hán trong lịch sử Trung Quốc. Trong lịch sử gần 2000 năm qua, hình tượng về Tào Tháo vẫn là một chủ đề gây tranh cãi nhiều nhất trong lịch sử Trung Quốc, hầu hết đều bị ảnh

Đọc tiếp →