Tiệt Quyền Đạo: ‘Võ thuật là nghệ thuật thể hiện bản thân’

Đó là câu khẩu hiệu và cũng là một trong những tôn chỉ hàng đầu mà truyền sư Đào Ngọc Tuấn muốn các võ sinh nắm vững khi bước vào tập luyện tại Võ đường Tiệt Quyền Đạo. Việt Nam Võ Đạo-Tây Sơn Bình Định: Võ thuật gắn với đạo làm người Video: Môn phái

Đọc tiếp →