Kiếm Khopesh – Vũ Khí Của Cấm vệ Pharaoh

Kiếm Khopesh có lịch sử tồn tại khá lâu đời tại Ai Cập, nó được dùng trên 1200 năm trước khi được thay thế bởi những thứ vũ khí hữu hiệu hơn (từ thiên niên kỷ III cho đến khoảng năm 1300 TCN). Từ “khopesh” còn được dùng để chỉ “chân” trong “chân bò” như

Đọc tiếp →Khopesh – lưỡi hái thần chết của người Ai Cập cổ đại

Khopesh là tên một loại kiếm có cấu tạo gần giống với lưỡi hái. Vào thời kỳ Ai Cập cổ đại, sức mạnh khủng khiếp của Khopesh trên chiến trường đã giúp chúng trở thành biểu tượng cho tầng lớp thượng lưu. > Ngạc nhiên với công đoạn rèn kiếm từ một cây đinh >

Đọc tiếp →