Kỷ lục Guinness: Dùng đầu đập vỡ nhiều quả dừa nhất

Võ sĩ Muhammad Rashid, người đang nắm giữ nhiều kỷ lục Guinness đã trở lại với nỗ lực lập kỷ lục: Dùng đầu đập vỡ nhiều quả dừa tươi nhất trong vòng 1 phút. Vác 450kg di chuyển 20m, Thor Bjornsson lập kỷ lục Guinness Võ sĩ Taekwondo lập kỷ lục Guinness với cú đá

Đọc tiếp →