Hãy đặt nền tảng “sức khỏe” trước khi nghĩ đến tập luyện “sức mạnh”

“Sức mạnh” và “Sức khỏe” có ý nghĩa khác nhau. Bạn mạnh chưa chắc bạn đã khỏe. Vậy nếu bạn muốn bắt đầu “sức khỏe” trước thì bạn nên nghiên cứu bài viết sau. Hãy quên đi chiến đấu! Võ thuật còn có thể giúp chúng ta thư giãn Những điều chưa biết về võ

Đọc tiếp →Nền tảng chính tạo nên tinh thần của Bushido

Tư tưởng và tín ngưỡng của Phật Giáo, Thiền Tông , Khổng Giáo và đạo Shinto đã tạo nên nền tảng chính tạo nên tinh thần của Bushido. Kiến thức tự vệ – kỹ thuật chống vũ khí của Muay Chaiya Loạt vũ khí tự chế của Việt Nam khiến mọi đối thủ khiếp đảm

Đọc tiếp →