Ngạc nhiên với công đoạn rèn kiếm từ một cây đinh

“Có công mài sắt, có ngày nên kim” một câu tục ngữ nổi tiếng của người xưa về sự kiên trì và nhẫn nại mà bất kể người Việt Nam nào cũng thuộc lòng. > Búa chiến – thứ vũ khí có sức công phá hủy diệt Video clip sau đã minh chứng cho câu tục

Đọc tiếp →