Thái Cực Đường Lang và tuyệt kỹ “võ bọ ngựa” huyền thoại Trung Hoa

Võ bọ ngựa – với kỹ xảo mô phỏng tư thế con bọ ngựa, môn võ Thái Cực Đường Lang do vị võ sư Thiếu Lâm tự sáng tạo đã làm nên những giai thoại trong giới võ lâm Trung Hoa phong kiến. Trải qua hàng ngàn năm lịch sử, môn võ kỳ bí này

Đọc tiếp →