Ngắm nhìn bộ vũ khí của hoàng đế nước Pháp

Napoleon cực giỏi dùng pháo binh, nhưng kiếm mới chính là thứ giúp ông chinh phục cả thế giới. Khi đạt được danh hiệu tối cao của nước Pháp sau một cuộc đảo chính là Hoàng đế nước Pháp, Napoleon đã tham gia chiến đấu với tất cả các cường quốc lớn ở châu Âu. 6

Đọc tiếp →Top 5 thanh kiếm có giá trị lâu đời nhất thế giới

Thời Trung cổ, các thợ rèn kiếm vĩ đại nhất thường sản xuất ra kiếm sắt và kiếm thép để phục vụ trong chiến đấu. Sau này, nhiều bản thảo lịch sử có ghi lại những sự kiện xung quanh những thanh kiếm. Dưới đây là 5 danh kiếm lừng lẫy thế giới vẫn còn tồn tại ngày nay.

Đọc tiếp →