Top 5 thanh kiếm có giá trị lâu đời nhất thế giới

Thời Trung cổ, các thợ rèn kiếm vĩ đại nhất thường sản xuất ra kiếm sắt và kiếm thép để phục vụ trong chiến đấu. Sau này, nhiều bản thảo lịch sử có ghi lại những sự kiện xung quanh những thanh kiếm. Dưới đây là 5 danh kiếm lừng lẫy thế giới vẫn còn tồn tại ngày nay.

Đọc tiếp →