Vác 450kg di chuyển 20m, Thor Bjornsson lập kỷ lục Guinness

Trong chương trình Guinness World Records Italian Show (Kỷ lục Guiness Thế giới tại Italia), lực sĩ Thor Bjornoss- người Iceland đã vượt qua Savickas- người Lithuania để xác lập kỷ lục thế giới với nội dung vác khối lượng lớn nhất (2 tủ lạnh với tổng khối lượng 450 kg) và di chuyển 20m trong 19,6 giây.

Đọc tiếp →