Giải mã bí ẩn Cửu Dương Thần Công (kỳ 1)

Kỳ 1: Từ phát hiện của Giác Viễn thiền sư Cửu Dương Thần Công được phát hiện được kẹp bên trong Lăng Già Kinh, Giác Viễn thiền sư của Thiếu Lâm tự vô tình tìm ra nó. Lăng Già Kinh là một quyển kinh Phật do Đạt Ma sư tổ truyền lại, nó được viết

Đọc tiếp →