17 câu nói nghe “quen tai” trong phim kiếm hiệp TVB

“Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ là…” là một trong những câu nói thường gặp trong phim kiếm hiệp TVB.

Màn đánh nhau kịch tính, hay nhất của sao hành động Jason Statham
Thành Long đánh nhau với “trai tây” thể hiện “bản lĩnh đàn ông”

1. “Chẳng hay cao danh quý tánh của các hạ là gì?”.
2. “Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ, tại hạ là…”.

3. “Đã nghe quý danh đã lâu, nay mới được diện kiến”.

4. “Ta xin thề có trời đất làm chứng”.

5. “Tuy chúng ta không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm nhưng nguyện chết cùng năm, cùng tháng, cùng ngày”.

485a479a242040e68fc67f14d97001ce

6. “Chưa say chưa về”.
7. “Quân tử trả thù 10 năm chưa muộn”.8. “Lấy độc trị độc”.9. “Hôm nay bái biệt không biết khi nào mới có dịp tương phùng”.10. “Vô độc bất trượng phu”.

a20d4eab6a854879b89e814a0eb0ce29

11. “Hẹn ngày tái ngộ”.
12. “Muốn đạt được mục đích phải bất chấp mọi thủ đoạn”.13. “Thà giết lầm còn hơn bỏ sót”.14. “Anh hùng không hỏi xuất xứ”.cd92700214884ad0b36efa81029167de

15. “Thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết”
16. “Anh hùng khó qua ải mỹ nhân”.
17. “Tại hạ xin cáo từ” (Có nghĩa là xin chào tạm biệt).

Theo Báo Đất Việt