Kỳ nhân làng võ: Cao thủ “đao thương bất nhập”

Giới yêu võ thuật thi thoảng vẫn truyền miệng những giai thoại ly kỳ về một cao thủ với ngọn xích bảy khúc áp tải đoàn buôn qua sa mạc hoang vu; về những nghĩa sĩ phản Thanh phục Minh trốn sự tầm nã bôn tẩu sang Việt Nam lập nghiệp ở Chợ Lớn, truyền

Đọc tiếp →Khi các nữ tướng vovinam xuất chiêu

Vovinam vốn dĩ đã hấp dẫn người hâm mộ bằng những kỹ thuật đẹp mắt, nhưng các nữ tướng vovinam như Phạm Thị Phượng, Phạm Đoàn Trâm Anh, Nguyễn Thị Tuyết Loan… xuất chiêu thì giới mày râu làng võ cũng phải ngước nhìn…