Kinh ngạc trước súng máy 6 nòng chế từ súng trường SKS

Súng Gatling hay Súng máy nòng xoay. Súng có tốc độ bắn cao (trên 3000 viên/phút) nhờ vào một động cơ điện gắn trực tiếp trên súng. Mặc dù là một vũ khí cầm tay, M134 có sức công phá rất khủng khiếp. 

4 vũ khí quân sự của người Việt khiến thế giới khiếp đảm
Kẻ lạ mặt điểm huyệt hẹn giờ chết Lý Tiểu Long là ai?

Nguyễn Thái