Những câu nói lưu truyền thiên cổ của Tào Tháo

Không chỉ là kẻ gian hùng số 1 thiên hạ, Tào Tháo còn sở hữu rất nhiều câu nói được lưu truyền đến tận mai sau.

Nhân vật đứng sau chiến lược thông minh nhất của Tào Tháo là ai?
Tiết lộ gây “choáng” về gia tộc Tào Tháo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10Theo Trí Thức Trẻ