Sự phát triển của trang bị chiến tranh sau 10 thế kỷ

(Vothuat.vn) – Dù ở bất cứ thời kì nào chiến tranh luôn xảy ra ít hoặc nhiều, tùy theo trình độ phát triển từng thời điểm mà những người lính được trang bị cách tốt nhất trong chiến trường. Hãy cùng VoThuat.vn xem sự phát triển quân sự theo từng thời kỳ.

Bộ quân phục năm 1066, lấy từ trận Hastings
Bộ quân phục năm 1066, lấy từ trận Hastings
Quân phục kỵ sĩ năm 1244 đóng chiếm Jerusalem
Quân phục kỵ sĩ năm 1244 đóng chiếm Jerusalem
Quân phục tại trận Agincourt năm 1415
Quân phục tại trận Agincourt năm 1415
Áo giáp hiệp sĩ năm 1485
Áo giáp hiệp sĩ năm 1485
Quân phục đầu tiên có trang bị súng, năm 1588
Quân phục đầu tiên có trang bị súng, năm 1588
Quân phục năm 1645 với sự cải tiến ở súng trường
Quân phục năm 1645 với sự cải tiến ở súng trường
Quân phục màu mè năm 1709 giúp người lính phân biệt được đồng đội của mình
Quân phục màu mè năm 1709 giúp người lính phân biệt được đồng đội của mình
Trân Waterloo vào năm 1815
Trân Waterloo vào năm 1815
Trận Alma vào khoảng những năm 1854
Trận Alma vào khoảng những năm 1854
Quân phục năm 1916 với sự xuất hiện của khẩu súng M1 Garand nổi tiếng
Quân phục năm 1916 với sự xuất hiện của khẩu súng M1 Garand nổi tiếng
Bộ trang bị đầy đủ cho lục binh năm 1944
Bộ trang bị đầy đủ cho lục binh năm 1944
1982-falkands-conflict
Trang bị bộ binh hoàng gia năm 1982

 

Quân kỹ thuật và hỗ trợ năm 2014
Quân kỹ thuật và hỗ trợ năm 2014

Nguyễn Thái
Hình:thomatkinson.com