Clip Lý Tiểu Long thi triển thuật “Chi sao” trong Vịnh Xuân

“Chi sao” thuật dính tay là phương pháp độc đáo để tập luyện của phái Vịnh Xuân, môn võ Nam phái, do ông Diệp Vấn là Chưởng môn. Sự thực có nhiều cách để tập đánh tay “chi sao”. Có cách để lấy kỹ thuật sắc bén, có cách để lấy thủ pháp đúng của môn Vịnh Xuân. Có người coi “chi sao” như một cách luyện cho sức khỏe, có người học để lấy bén nhậy (linh tay) về xúc giác (linh giác).

Thời niên thiếu, Lý Tiểu Long từng theo học Vịnh Xuân Quyền cùng danh sư Diệp Vấn. Nhưng chưa học tới nơi tới chốn, anh đã phải trở về Mỹ sinh sống vì gặp một vài rắc rối ở Hong Kong. Sang tới Mỹ, Lý Tiểu Long tiếp tục phát triển và nghiên cứu những gì học được từ Vịnh Xuân Quyền. Clip dưới dây là một đoạn phim tư liệu của Lý Tiểu Long khi anh thực hiện thuật “Chi sao” trong Vịnh Xuân.

https://vimeo.com/124483888

Quang Bình (Sưu tầm)