Cú đấm như búa tạ của viên cảnh sát

Tình huống diễn ra ở ngoài đường phố. Không biết người thanh niên này đã có lời lẽ hay hành động gì không đúng với viên cảnh sát, mà anh này đã tặng cho người thanh niên này một quả đấm như búa tạ, cú đấm mạnh đến nỗi khiến cho người thanh niên này không tài nào đứng vững được.

Những pha K.O mãnh liệt trên sàn ONE FC
Sốc trước bài tập luyện “như tự sát” của võ sĩ MMA

H.C