Thêm võ sĩ gốc Việt chuẩn bị tranh đai vô địch MMA

Ngày 19.1.2018, võ sĩ gốc Việt Thanh Lê sẽ có trận tranh đai vô địch hạng lông tạm thời của LFA. Đối thủ của anh là Bobby Moffett.

VoThuat.vn