Video chứng minh dao nhanh hơn súng, bạn có tin?

Nghe có vẻ vô lý nhưng video dưới đây đã chứng minh cho điều đó là hoàn toàn có thật. Tuy nhiên, trong thực tế những cuộc đối đầu giữa dao – súng luôn rất chênh lệch. Tự vệ chống súng là kỹ thuật vô cùng khó, nếu chưa thuần thục thì bạn không nên áp dụng.

Chân Tử Đan đại chiến Trâu Triệu Long: Kẻ tám lạng, người nửa cân
Võ sư Vịnh Xuân hướng dẫn kỹ thuật trong thực chiến

https://youtu.be/ejwFhSb5PTo

V.Đ