Aikido có khống chế được Karate?

Nếu như Judo sử dụng những kỹ thuật nắm bắt tay áo hoặc cổ áo rồi tìm dịp nắm cơ hội quật ngã đối thủ. Thì trái lại, trong Aikido thời gian tiếp cận lại chính là thời gian để hành động. Nhưng liệu “môn võ hòa bình” Aikido có khống chế được Karate như trong video hay không?