Bài quyền Kata – Jitte

Jitte (hay Jutte) nghĩa là “Thập Thủ”. Các chuyên gia Kata cho rằng tên bài quyền ngụ ý rằng bài Kata thể hiện động tác của 10 người, hay suy luận rằng chống 10 đối thủ có vũ khí.

Ngay cả trong hệ phái Shotokan, bài Kata này cũng có nhiều biến thể. Trong phiên bản của JKA, bài Kata này bao gồm 24 động tác. Đây là 1 bài Kata rất “nặng”, chứa đựng nhiều kỹ thuật rất mạnh mẽ. Ngay cả những động tác chuyển động chậm cũng được thực hiện với 1 sức mạnh nhất định và sự tập trung cao độ.

Mặc dù Jitte không chứa đựng kỹ thuật nào thực sự phức tạp, nhưng 1 số kỹ thuật hông đòi hỏi phải tập luyện rất nhiều mới có thể thực hiện Kime phù hợp.Điểm nhấn quan trọng là các Karateka phải thể hiện tinh thần võ sĩ đạo trong mỗi đòn tấn công và phòng thủ, mỗi động tác phải được thực hiện với 1 sự tự tin tuyệt đối và sức mạnh hủy diệt.

Nhiều phân thế của Jitte tập trung vào chống tấn công của Bo ( gậy dài). Jitte cung cấp 1 số kỹ thuật mới và độc đáo như Bo Tsukami Uke, Bo Toriage, Bo Oshimodoshi. Kỹ thuật độc đáo Zenwan Uchi Barai chỉ được tìm thấy trong bài Kata này. Tekubi Osae Uke/ Tekubi Kake Uke xuất hiện trong 1 số bài Kata cao cấp khác, nhưng được giới thiệu đầu tiên trong Jitte.

https://vimeo.com/128000155

Huỳnh Chánh (sưu tầm)

languarr