Đỉnh cao của nhu thuật Brazil đường phố

Chỉ với những đòn thế đơn giản như vật hoặc khóa tay, chân mà một người học nhu thuật có thể kết liễu đối thủ nhanh chóng, không cần mất nhiều sức lực.

Gongkwon Yusul: cầu nối giữa “cương quyền” và “nhu thuật”

Đòn Kimura Armlock – tinh hoa của Nhu thuật Brazil

Clip sau ghi lại cảnh đánh lộn giữa hai thanh niên, màn quyết chiến này thu hút rất nhiều người đứng xem bởi đòn của nhu thuật đã được đưa vào nhằm khóa cổ của đối thủ. Sau khi vật ngã đối thủ, thanh niên còn lại sử dùng tay để khóa cổ khiến cho kẻ đối đầu mình không thể bật lại được. Nhu thuật Brazil đặc biệt thích hợp với những người nhỏ con là vì thế. Trong Clip cũng ghi lại cảnh bẻ khóa luôn nhé mọi người!

https://www.youtube.com/watch?v=qO5cR5mg1Mo

Nhật Vũ

loading...

languarr