Choáng trước sức mạnh kinh khủng Aikido – Hiệp khí đạo

Một số người cho rằng, Aikido chỉ tự vệ cho bản thân và không nhiều khả năng chống lại hay kháng cự. Tuy nhiên, nó không phải là sự thật, hãy xem clip để thấy sức mạnh kinh khủng của Aikido trước một đấu sĩ MMA.

Nhất Trung (Sưu tầm)