Côn nhị khúc bá đạo của môn sinh Nam Huỳnh Đạo

Trong kỳ thi lên đai do Liên đoàn Võ cổ truyền Việt Nam tổ chức, các môn sinh Nam Huỳnh Đạo đã biểu diễn nhiều bài quyền ấn tượng của môn phái. Bên cạnh đó, họ cũng chọn những binh khí quen thuộc như đao, thương, côn để biểu diễn. Một số môn sinh lại chọn côn nhị khúc cho phần thi của mình.

Môn sinh nữ Nam Huỳnh Đạo biểu diễn côn cực chất
Đao pháp tuyệt đỉnh của môn sinh Nam Huỳnh Đạo

V.Đ

loading...

languarr