Công phu điểm huyệt ít người biết trong Vịnh Xuân

loading...

Bàn về hệ thống kỹ thuật của Vịnh Xuân quyền, trên sự quan sát bề nổi của nhiều người, đó là cảm nhận về một hệ thống khá đơn giản với vài ba bài quyền, một bài côn, một bài đao và một bài mộc nhân thung. Vịnh Xuân quyền không nhấn mạnh vào tính hình thức và do đó rất khó khăn để trở thành một hệ thống để biểu diễn. Môn võ này chú trọng những nguyên lý tấn công và phòng thủ rất cần sự sáng tạo của môn sinh khi ứng dụng thực chiến. Vậy có bao giờ bạn thấy Vịnh Xuân điểm huyệt đối thủ?

Thiếu Lâm Long Phi: Kết hợp hài hòa giữa võ thuật và âm nhạc
7 hình tượng kinh điển trong kiếm hiệp Kim Dung.

https://youtu.be/p_RhjFVqncY

V.Đ

languarr