Hai boxer cân 6 côn đồ trong cuộc chiến đường phố

loading...

Trong cuộc chiến đường phố được camera ghi lại, 2 boxer đã chứng tỏ được bản lĩnh của mình khi “cân” 6 tên côn đồ. Một lần nữa, Boxing đã chứng tỏ được khả năng thực chiến đáng sợ của mình trong những cuộc chiến đường phố.

Thanh niên Boxing cân 2 côn đồ trên đường phố
Hai đại lực sĩ cởi trần đập nhau kinh hoàng trên đường phố

https://youtu.be/SW7_vJClR68

V.Đ

languarr