Hướng dẫn thi triển đòn đá vòng cầu trong Taekwondo

Nếu đòn đá thẳng rất hiệu quả khi chặn đứng đối thủ với 1 cú đá vào giữa ngực thì cú đá vòng cầu sẽ được dùng khi đối thủ để hở 1 bên 1 phần cơ thể.Vì vậy mục tiêu chủ yếu của cú đá này là : phần đầu,hông,đùi. Cách phát lực của đòn đá này giống như cú đá thẳng.

https://www.youtube.com/watch?v=JC8z368zrUE

Quang Bình (Sưu tầm)