Liên đoàn Taekwondo thế giới xếp hạng A2 theo đánh giá ASOIF

(VoThuat.vn) – Liên đoàn Taekwondo thế giới là một trong 10 Liên đoàn thể thao được xếp hạng A2 theo đánh giá của Hiệp hội các Liên đoàn Thể thao Olympic Quốc tế mùa hè (ASOIF).

Trong bảng đánh giá do ASOIF thực hiện về tính quản trị của các liên đoàn thể thao thế giới, có 7 liên đoàn được xếp ở hạng cao nhất là A1. Liên đoàn Taekwondo thế giới và 9 Liên đoàn khác được xếp hạng A2. Phần còn lại được xếp ở mức B và C. 

Liên đoàn Taekwondo thế giới xếp hạng A2 theo đánh giá của ASOIF.

Trong bản đánh giá của mình, ASOIF nhấn mạnh rằng Liên đoàn Taekwondo thế giới “đã thực hiện một số công việc mới quan trọng, bao gồm cải thiện cân bằng giới, tăng thời hạn nhiệm kỳ và hỗ trợ quản lý các thành viên châu lục và quốc gia.”

Liên đoàn Taekwondo thế giới đạt điểm cao nhất trong các hạng mục minh bạch, cơ chế phát triển, liêm chính và các cơ chế kiểm soát.

Trong thư gửi Hội đồng và các hiệp hội quốc gia thành viên, Chủ tịch liên đoàn Taekwondo thế giới, Chungwon Choue nhấn mạnh “góp công tạo nên thành công bền vững như ngày hôm nay là do sự đoàn kết và hợp tác của đại gia đình chúng ta ở mọi cấp độ.”

Liên đoàn Taekwondo Thế giới đặt mục tiêu vươn lên A1 trong lần đánh giá kế tiếp của ASOIF.

Chủ tịch Choue cũng yêu cầu sự hỗ trợ và cống hiến liên tục của các thành viên thuộc Liên đoàn Taekwondo Thế giới, qua đó giúp tổ chức thực hiện các chính sách mới nhằm quản trị tốt hơn.

“Năm tới là kỷ niệm 50 năm thành lập Liên đoàn Taekwondo thế giới. Tôi muốn liên đoàn và môn thể thao yêu quý của chúng ta đạt được mức A1 cao nhất có thể trong lần đánh giá quản trị tiếp theo của ASOIF,” chủ tịch Choue cho hay.

VoThuat.vn

loading...

languarr