Linh diệu thủ cước karatedo cùng võ sư Hotton (kỳ 3)

HLV trưởng là võ sư Rick Hotton (huyền đai 5 đẳng) sẽ hướng dẫn những kỹ thuật thi đấu và tập luyện Karatedo.

Thiên Lạc

languarr