Lực và tính tự do trong Aikido

Những phần trước, VoThuat.vn đã giới thiệu đến các bạn chi tiết về các nghi lễ trong Aikido và các quy tắc trong phá vỡ thế cân bằng của đối thủ.

Những quy tắc nghi lễ trong Aikido (kỳ 1)
Các quy tắc trong phá vỡ thế cân bằng của đối thủ (kỳ 2)

Nội dung chính trong phần tiếp theo là sức nặng trong Aikido, cách phá vỡ chiến thuật đối thủ, làm đổ đối thủ. Đồng thời, trong phần này cũng sẽ giới thiệu đến các bạn một cách chi tiết về lực và cách dùng lực trong Aikido, và tính tự do trong Aikido.

Nhất Trung

loading...

languarr